Youre An Education


You're the only kind of knowledge
They don't teach at any college
You're an education in yourself,
There are poems and romances
In the glamour or your glances
You're an education in yourself,
Of all the famous dates in hist'ry
I recall but a few
The Fourth of July and my dates with you
You've a kiss that's scientific,
Though it's tender it's terrific,
You're an education in yourself,
You're the kind of mental training
I could take without complaining,
You're an education in yourself,
Intricate as economics
Simple as the Sunday comics
You're an education in yourself,
And there are geometric figures
In your beautiful curves
They're good on the eyes,
But bad on the nerves,
You are my encyclopedyuh,
Let me take you home and read yuh,
You're an education in yourselfCaptcha
Piosenkę Larry Clinton Youre An Education przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Youre An Education, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Youre An Education. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Larry Clinton Youre An Education w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.