Tekst piosenki Last Days Of April: Glowing Me Choking You

Glowing Me Choking You


i thought we'd make it there in time
that from one spark we'd make it burn
my heart is lit the fire glows
glowing me choking you
so quench me and feel free
to breathe in what i breathe out
just don't leave
it's no game if you're not here to play
drop a bomb to see if we're okay
it's always changing
for you to feel alive i have to die
never give up you baby that's no lie
nothing can change this
it's not from hearing nothing's wrong
everything's fine couldn't hurt more
never dreamed to raise my voice
whispering me left you no choice
but to quench me and feel free
to breathe in what i breathe out
i won't screamCaptcha
Piosenkę Last Days Of April Glowing Me Choking You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Glowing Me Choking You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Glowing Me Choking You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Last Days Of April Glowing Me Choking You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.