Tekst piosenki Laura Branigan: How Am I Supposed To Live Without You

How Am I Supposed To Live Without You


I could hardly believe it when I heard the news today
I had to come and get it straight from you
They said you were leaving, someone swept your heart away
From the look upon your face I see it's true
So tell me all about it, tell me 'bout the plans you're makin'
Then tell me one thing more before I go
Tell me how am I supposed to live without you
Now that I've been lovin' you so long
How am I supposed to live without you
And how am I supposed to carry on
When all that I've been livin' for is gone
Didn't come here for cryin', didn't come here to break down
It's just a dream of mine is comin' to an end
How can I blame you when I built my world around
The hope that one day we'd be so much more than friends
And I don't wanna know the price I'm gonna pay for dreamin'
I need you know, it's more than I can take
Tell me how am I supposed to live without you
Now that I've been lovin' you so long
How am I supposed to live without you
And how am I supposed to carry on
When all that I've been livin' for is gone
And I don't wanna know the price I'm gonna pay for dreamin'
Now that your dream has come true
Tell me how am I supposed to live without you
Now that I've been loving you so long
How am I supposed to live without you
And how am I supposed to carry on
All that I've been livin' for is gone
Without you, after I've been lovin' you so long
How am I supposed to live without you
And how am I supposed to carry on
When all that I've been [fade out]Captcha
Piosenkę Laura Branigan How Am I Supposed To Live Without You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke How Am I Supposed To Live Without You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki How Am I Supposed To Live Without You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Laura Branigan How Am I Supposed To Live Without You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.