Hate You Didn't Try


Written by leah andreone and rick neigher
If I close my eyes
I can still see me in your eyes
If I hold my breath
I can breathe just like you
But for me
It's a momentary flight

The life you took was mine
We can't be happy all the time
Out of sight but you haunt my mind
I need a remedy to kill the pain
I hate you didn't try

You made love on an overdose
And now I'm left to cope
You carved I love you in my hands
A scarlet letter drenched in your blood

The life you took was mine
We can't be happy all the time
Out of sight but you haunt my mind
I need a remedy to kill the pain
I hate you didn't try

Since you left
I sleep in the clothes that you wore
Forget I'm alive
And I wait for you at the door
So tired of blue
But I think I see you in the clouds

The life you took was mine
We can't be happy all the time
Out of sight but you haunt my mind
I need a remedy to kill the pain
Kill the pain

The life you took was mine
You can't be happy all the time
Out of sight but you haunt my mind
I need a remedy to kill the pain
I hate you didn't tryCaptcha
Piosenkę Leah Andreone Hate You Didn't Try przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hate You Didn't Try, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hate You Didn't Try. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leah Andreone Hate You Didn't Try w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.