Inconceivable


I know you can't imagine
Spinning out of sight
I know you can't imagine
Your darkest hour light
You might think it's strange
But I see you in the sky
Don't think just imagine
(Just imagine)

You're the sun and moon
You're a shining star
You're the one I love
Just the way you are
And every single bit of this is true
Even though it's inconceivable to you
(Just imagine, just imagine)

God you make me feel good
Verging on insane
I wish that you could feel good
Bad thoughts go away
Can't you see I'm waiting
Come on out and play
Come on just imagine
(Just imagine)

You're the sun and moon
You're a shining star
You're the one I love
Just the way you are
And every single bit of this is true
Even though it's inconceivable to you
(Just imagine, just imagine)

Can't imagine why
Your eyes don't make you smile
Can't imagine why
You don't see you're worth my while
And maybe you don't see it now
Still I know it's true
Even though it's inconceivable to you

I know you can't imagine
But what if it were true
I know you can't imagine
This song's about you
How can I persuade you
You're running through my veins
Don't think just imagine
(Just imagine)

You're the sun and moon
You're a shining star
You're the one I love
Just the way you are
And when you think you're not enough
Just know that I do
Even though it's inconceivable

You're the sun and moon
You're a shinning star
You're the one I love
Just the way you are
And when you think you're not enough
Just know that I do
Even though it's inconceivable to you
(Just imagine, just imagine)
Even though it's inconceivable to you
(Just imagine, just imagine)
Just imagine, just imagine
(Just imagine, just imagine)
Just imagine, just imagine
(Just imagine, just imagine)
Just imagine, just imagine
Just imagine
Just imagine
Just imagineCaptcha
Piosenkę Leah Andreone Inconceivable przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Inconceivable, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Inconceivable. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leah Andreone Inconceivable w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.