Saturday


Can you climb any higher
Get out on a lim
Hold a smile for hours
The walls are caving in
I feel the pressure
I need a holiday binge

Can you climb any higher
So I can feel it
Lose your mind any faster
Time is running out
I need a moment
To scream and shout

I think it's best if we stay together
I could hold you through all the stormy weather
I'll serenade you until your troubles are drained
You need an escape

Saturday wasting away
Let's let go and celebrate
Saturday give it a break
Waste the day and celebrate
On a Saturday

Can you squeeze any harder
So I can feel it
Scream a little bit louder
Louder than the rest
I'm not breathing
I can't catch a breath

I think it's best if we stay together
I could hold you through all the stormy weather
I'll serenade you until your troubles are drained
You need an escape

Saturday wasting away
Let's let go and celebrate
Saturday give it a break
Waste the day and celebrate

Saturday wasting away
Let's let go and celebrate
Saturday give it a break

The days are long
The song is sounding the same
You're wondering how
You're gonna get through the day
And you're so tired
This life is insane
But it's all right
Let go for a change
Let go for a change

ChorusCaptcha
Piosenkę Leah Andreone Saturday przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Saturday, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Saturday. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leah Andreone Saturday w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.