Amazing Grace


Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
'Twas blind, but now I see
'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed
When we've been there ten thousand years
Bright shining as the sun,
We've no less days to sing God's praise
Then when we first begun
Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind, but now I seeCaptcha
Piosenkę Leann Rimes Amazing Grace przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Amazing Grace, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Amazing Grace. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leann Rimes Amazing Grace w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.