Faded Love


As I look at the letters
That you wrote to me
It?s you that I am thinking of
As I read the lines
That to me were so dear
I remember our faded love

I miss you darlin? more and more everyday
As heaven would miss the stars above
With every heartbeat I still think of you
And remember our faded love

As I think of the past
And all the pleasures we had
As I watch the mating of the doves
It was in the springtime
That you said good-bye
And I remember our faded love

I miss you darlin? more and more every day
As heaven would miss the stars above
With every heartbeat I still think of you
And remember our faded love

And remember our faded loveCaptcha
Piosenkę Leann Rimes Faded Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Faded Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Faded Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leann Rimes Faded Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.