Some Say Love


Some say love, It is a river,
That drowns the tender ring,
Some say love, It is a razor,
That leads your sould to bleed,
Some say love, It is a hunger,
And endless aching need,
I say love, It is a flower,
And you its only seen,

It's the heart, Afraid of breaking,
That never, Learns to dance,
It's the dream, Afraid of waking,
That never, Takes the chance,
It's the one, Who won't be taken,
Who cannot seem to be,
And the soul, Afraid of dying,
That never, Learns to live,

And the night, Has been too lonely,
And the rode, Has been too long,
And you feel, That road is only,
For the lucky, And the strong,
Just remember, In the winter,
Far beneath, The bitter snow,
Lies a seed, That with the suns love,
In the spring, Becomes a roseCaptcha
Piosenkę Leann Rimes Some Say Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Some Say Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Some Say Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leann Rimes Some Say Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.