Whatever We Wanna


Meet me for breakfast on an airplane
We'll crash a party for the Queen of England
Show me what what you've got in the parking lot until we get caught

We can do it if we wanna lets go mad
No one's ever gonna stop the fun we'll have
Let them stop and stare they must think we care
But all I see is you
We can do it if we wanna
Gonna do whatever we wanna

Strip down to nothing in the ocean
Buy every bottle of Crystal in San Trope
Pass it all around till the sun goes down and we hit the ground

We can do it if we wanna lets go mad
No one's ever gonna stop the fun we'll have
Let them stop and stare they must think we care
But all I see is you
We can do it if we wanna
Gonna do whatever we wanna

Let them stop and stare they must think we care
But all I see is you

We can do it if we wanna lets go mad
No one's ever gonna stop the fun we'll have
Let them stop and stare they must think we care
But all I see is you
We can do it if we wanna
Gonna do whatever we wannaCaptcha
Piosenkę Leann Rimes Whatever We Wanna przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Whatever We Wanna, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Whatever We Wanna. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Leann Rimes Whatever We Wanna w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.