I Don't Dance


I’ll never settle down,
That’s what I always thought
Yeah, I was that kind of man,
just ask anyone

I don’t dance, But here I am
Spinning you around and around in circles
It Ain’t my style, but I don’t care
I’d do anything with you anywhere
Yes, you got me in the palm of your hand
Cause, I don’t dance

Love’s never come my way,
I’ve never been this far
Cause you took these two left feet
And waltzed away with my heart

No, I don’t dance, but here I am
Spinning you around and around in circles
It ain’t my style, but I don’t care
I’d do anything with you anywhere
Yes, you got me in the palm of your hand, girl
Cause, I don’t dance
Ohhh
I don’t dance

Ooh

I don’t dance, but here I am
Spinning you around and around in circles
It ain’t my style, but I don’t care
I’d do anything with you anywhere

I don’t dance, but here I am
Spinning you around and around in circles
It ain’t my style, but I don’t care
I’d do anything with you anywhere
Yeah, you got me in the palm of your hand, girl
Cause, I don’t dance

Oh,
No..

Oooh…Captcha
Piosenkę Lee Brice I Don't Dance przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Don't Dance, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Don't Dance. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lee Brice I Don't Dance w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.