107


Unless you could see inside my head
You couldn't possible understand
I'm happier when things are falling apart
At the seams and you never know just by looking at me
And I'm strugn out on the future
And burnt our on the past
Sometimes I'd rather just burn this place to the ground
And y'know, it's just may be me
But the parking lot with all those creeps
Keeps me convincing myself that I'm completely sane
And with sleep just over rated
And all of my ideals out dated
I know that I wouldn't want it any other way
And I can't explain why this races through my mindCaptcha
Piosenkę LESS THAN JAKE 107 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 107, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 107. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LESS THAN JAKE 107 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.