Big Crash


sometimes I think somethings wrong with me because
I was never one to believe in anyone or anything
it's always been just me
and y'know they've always had big plans for you
just to walk you through and cloud your views
and I'll never say that everythings ok
and you don't want to say that you're giving up right now
so just hold your ground
don't give up in what you believe
big plans big crash
why be different
when you can't be yourself
sometimes i think something's wrong with me because
I was never one to believe in anyone or anything
and I don't want to say I'll ever change
because things always changeCaptcha
Piosenkę LESS THAN JAKE Big Crash przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Big Crash, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Big Crash. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LESS THAN JAKE Big Crash w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.