Gainesville Rock City


This map hung up on the truck stop hallway door
is looking worn and I can hardly read it anymore
I feel like I'm a speck thrown on the map
and I can't help my urge to laugh
I never used to feel like that
Well I'm half awake half a world away
all my past mistakes and every wasted day
I wouldn't have it any other way
I'll try through my haze and half shut eyes
to count up all the reasons why
I should be back at home tonight
Half awake half a world away
all my past mistakes and every wasted day
proves that I'll never change
I'll always stay the same
I wouldn't have it any other wayCaptcha
Piosenkę LESS THAN JAKE Gainesville Rock City przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Gainesville Rock City, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Gainesville Rock City. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LESS THAN JAKE Gainesville Rock City w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.