Tekst piosenki LESS THAN JAKE: Help Save The Youth Of America From Exploding

Help Save The Youth Of America From Exploding


And just outside I can hear the
Sounds of the early morning
Street becoming way too loud and
The hum of the engines of the
Cars on the street

And with this cigarette that I just lit as I pass
The 53rd st bridge right now the world just
Seems too big so sit down and remind me how this
Is the same old story of growing up and getting
Lost and outside I can see my breath in between
The words that fog my spinning head and I can
See the sun coming up

And it?s just light enough to see
Another cigarette that I just lit
As I pass the 53rd st bridge right
Now the world just seems too big

And all the late night
Calls and all the
Lost hopes and the
Missed connections
And the lost directionCaptcha
Piosenkę LESS THAN JAKE Help Save The Youth Of America From Exploding przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Help Save The Youth Of America From Exploding, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Help Save The Youth Of America From Exploding. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LESS THAN JAKE Help Save The Youth Of America From Exploding w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.