Sugar in Your Gas Tank


If I had a scheme for everything
It seems that I'd be more content with it all
If I had it in me to stop my random thoughts
And dumb dreams I could deal with this nonstop spinning world
If only I could say that everything's OK
Take a good look and look the other way
Frustration hell who needs it anyway
I'd rather sit back and just smoke cigarettes
Be the one witht he loudest mouth,
Be the most closed minded that I could getCaptcha
Piosenkę LESS THAN JAKE Sugar in Your Gas Tank przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sugar in Your Gas Tank, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sugar in Your Gas Tank. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LESS THAN JAKE Sugar in Your Gas Tank w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.