The Rest Of My Life


I fell asleep last Saturday
Underneath polluted skies
I walked alone in those Jersey nights, and I
Saw the boardwalk start to fall
The emptiness starts to drown
The quiet corners of this town, and I
Late last night, I made my plans
It was the only thing I felt I could do
Said goodbye, to my best friend
Sometimes there's no one left to tell you the truth

It's going to kill me The rest of my life
Let me apologize while I'm still alive
I know it's time to face all of my past mistakes
It's going to kill me for the rest of my life

This is my all time low
Somehow it feels so familiar
Somehow it seems so familiar
I feel like letting go
And every second that goes by
I'm screaming out for second tries
Said goodbye, to my best friend
Sometimes there's no one left to tell you the truth

It's going to kill me The rest of my life
Let me apologize while I'm still alive
I know it's time to face all of my past mistakes
I've got to live with them rest of my life

This is the mess I've made
These are the words I can't erase
This is my life support, shutting down, for the final time
And it twists like a blade
And kills me for the rest of my life

If you won't forgive me
The rest of my life
Let me apologize while I'm still alive
I know it's time to face all of my past mistakes
It's going to kill me for the rest of my lifeCaptcha
Piosenkę LESS THAN JAKE The Rest Of My Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Rest Of My Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Rest Of My Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LESS THAN JAKE The Rest Of My Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.