No Sex


Went too fast
Way too soon
I feel disgusted and you should too
It's no good when all that's left is the sex

Sex has become all I know about you
Memories of those filthy things that we do
There is not one single thought that is left after sex with you
Should've left my pants on this time
But instead you had to let me dive right in
Should've left my pants on this time
You let me dive right in

Wait it's my ass
Your perfume
It makes temptation hard to refuse
So I guess we undressed
To have sex
Dirty sex

Sex has become all I know about you
Memories of those filthy things that we do
There is not one single thought that is left after sex with you
Should've left my pants on this time
But instead you had to let me dive right in
Should've left my pants on this time
You let me dive right in

You couldn't respect yourself
I couldn't respect myself
I realize that I'm worth more than that
Realize I mean more than that

Should've left my pants on this time
But instead you had to let me dive right in
Should've left my pants on this time
You let me dive right inCaptcha
Piosenkę Limp Bizkit No Sex przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke No Sex, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki No Sex. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Limp Bizkit No Sex w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.