Tekst piosenki Little Jimmy Dickens: Tramp On The Street

Tramp On The Street


Only a tramp twas last reset fate he who laid down at the rich man's gate
He begged for the crumbs from the rich man to eat
He was only a tramp found dead on the street
He was some mother's darling he was some mother's son
Once he was fair and once he was young
Some mother rocked him her darling to sleep
But they left him to die like a tramp on the street
Jesus who died on Calvary's tree shed his life's blood for you and for me
They fixed his sides his hands and his feet
Then they left him to die like a tramp on the street
[ harmonica ]
If Jesus should come and knock at your door
For a place to come in or crumbs from your floor
Would you welcome him in or turn him away
Oh God would reward you on that great judgement day
He was Mary's own darling he was God's chosen son
Once he was fair and once he was young
Mary she rocked him her darling to sleep
Then they left him to die like a tramp on the streetCaptcha
Piosenkę Little Jimmy Dickens Tramp On The Street przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tramp On The Street, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tramp On The Street. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Little Jimmy Dickens Tramp On The Street w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.