Give Me My Boyfriend Back


The six dick pimp is just doing his jo
Making sure that business isn't going under
He's got the studs lined up in their stalls
Put a couple of bills in, see six minutes of balls

Justine's got a plastic baggie on her dick
Jerry's got a couple Prince Albert's through her prick
And nobody's in number four and number six
Put a couple bills in, man, you really shouldn't miss it

I don't care how much time it takes
I don't care what kind of money he makes
I just want my honey back
I'll be on my way
Gimme my boyfriend back

Thought you were smart
Thought I wouldn't leave home
Rented a car, now you're halfway to Idaho
Thought you were smart
Thought I'd leave you alone
But you have no idea what kind of hell is coming down on you

I don't care how much time it takes
I don't care what kind of money he makes
I just want my honey back
I'll be on my way
You're gonna gimme my boyfriend back
You're gonna gimme my boyfriend back

Six dick pimp is just doing his jo
Making sure that business isn't going under
He's got the studs lined up in their stalls
Put a couple bills in, man, you really shouldn't miss itCaptcha
Piosenkę Liz Phair Give Me My Boyfriend Back przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Give Me My Boyfriend Back, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Give Me My Boyfriend Back. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Liz Phair Give Me My Boyfriend Back w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.