Tekst piosenki Lorrie Morgan: Diamonds From A Willow Tree

Diamonds From A Willow Tree


Diamonds from a willow tree
Music from the birds and bees
Perfume from a flower bed
And clouds of pillows for my head

Velvet grass and flutterbys
A sea of love that wont run dry
This is what you offered me
A fantasy, a dream you dreamed

But willows can't grow diamond rings
Its left over rain early morning sun signs of spring
The music the birds make
Is just a sight of life that awaits

The velvet grass is windblown weeds
And flutterbys I've never seen
A sea of love I've never sailed
Its just a tale, another dream you dreamed

Where's the clouds for pillows send
Perfume don't grow in flower beds
A sea of love is just a sea
A willow tree is just a treeCaptcha
Piosenkę Lorrie Morgan Diamonds From A Willow Tree przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Diamonds From A Willow Tree, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Diamonds From A Willow Tree. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lorrie Morgan Diamonds From A Willow Tree w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.