Watch Me


The more I needed, the less you gave
I guess you thought that it worked that way
And now that I'm leaving
You're not believing
A word I say

(Chorus)

If you think I won't go
Watch me
Oh, just watch me prove you wrong today
You don't even know you've lost me
You think I'll always stay
Oh, just watch me walk away

You keep telling me that it can't be done
That the world is colder without someone
Yeah, it might get lonely
It might get crazy
But this time baby, I'm as good as gone

(Repeat chorus)

You don't even know you've lost me
You think I'll always stay
Oh, just watch me walk away

(Repeat chorus)

Oh, just watch me walk away
Oh, just watch me walk awayCaptcha
Piosenkę Lorrie Morgan Watch Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Watch Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Watch Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lorrie Morgan Watch Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.