Uncomplicated


Blood and Chocolate
I hope you're satisfied what you have done
You think it's over now
But we've only just begun

I asked for water
And they gave me rose' wine
A horse that knows arithmetic
And a dog that tells your fortune

[Chorus:]

It's in your eyes
Uncomplicated

I want to buy you
A big blue Diamel
Cheap white plastic shoes
That don't walk out and don't let in

I want to show you
How I love you
When you're over me
There's no-one above you

[Chorus]

You think it's over now
But this is only the beginning

[Chorus]







Captcha
Piosenkę Los Lobos Uncomplicated przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Uncomplicated, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Uncomplicated. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Los Lobos Uncomplicated w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.