Pale Blue Eyes


Sometimes I feel so happy,
Sometimes I feel so sad
Sometimes I feel so happy,
But mostly you just make me mad
Baby, you just make me mad
Linger on, your pale blue eyes
Linger on, your pale blue eyes
Thought of you as my mountain top,
Thought of you as my peak
Thought of you as everything,
I've had but couldn't keep
I've had but couldn't keep
Linger on, your pale blue eyes
Linger on, your pale blue eyes
If I could make the world as pure and strange as what I see,
I'd put you in the mirror,
I put in front of me
I put in front of me
Linger on, your pale blue eyes
Linger on, your pale blue eyes
Skip a life completely
Stuff it in a cup
She said, Money is like us in time,
It lies, but can't stand up
Down for you is up"
Linger on, your pale blue eyes
Linger on, your pale blue eyes
It was good what we did yesterday
And I'd do it once again
The fact that you are married,
Only proves, you're my best friend
But it's truly, truly a sin
Linger on, your pale blue eyes
Linger on, your pale blue eyesCaptcha
Piosenkę Lou Reed Pale Blue Eyes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pale Blue Eyes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pale Blue Eyes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lou Reed Pale Blue Eyes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.