La Vie En Rose


Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is la vie en rose

When you kiss me heaven sighs
And tho I close my eyes
I see la vie en rose

When you press me to your heart
I?m in a world apart
A world where roses bloom

And when you speakangels sing from above
Everyday words seemto turn into love songs

Give your heart and soul to me
And life will always be
La vie en roseCaptcha
Piosenkę Louis Armstrong La Vie En Rose przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke La Vie En Rose, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki La Vie En Rose. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Louis Armstrong La Vie En Rose w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.