107


Unless you could see inside my head,
you couldn't possibly understand
I'm happier when things are falling apart at the seams
and you'd never know just by looking at me
and I'm strung out on the future
and burnt out on the past
sometimes I'd rather just burn this place right to the ground
And y'know it just may be me
but the parking lot with all those creeps
keeps me convincing myself I'm completely sane
with sleep over rated
and my ideals outdated
I know that I wouldn't have it any other way
and I can't explain what this place races through my mindCaptcha
Piosenkę LTJ 107 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 107, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 107. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LTJ 107 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.