Big Crash


Sometimes, I think
something's wrong with me
because I was never one to believe
in anyone or anything
it's always been just me
and y'know they've always had big plans for you
just to walk you through and cloud your views
and I'll never say that everything's OK
and you don't want to say that you're giving up right now
so hold your ground
don't give up in what you believe
why be different
when you can't be yourself
sometimes I think
something's wrong with me
because I was never one to believe
in anyone or anything
and I don't want to say I'll ever change
because things always changeCaptcha
Piosenkę LTJ Big Crash przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Big Crash, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Big Crash. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LTJ Big Crash w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.