Nervous In The Alley


On a tuesday in the rain I never thought there'd come a day
if I put myself to the test would I ever raise a fist
would I just shut my mouth, would I just block it out?
I've sworn a million times never to be left,
standing with that feeling
of hopelessness, just standing nervous in the alley
When all is said and through
would I know just what to do
and if I put myself to the test
would I ever raise a fist
would I just shut my mouth or just block it out
I've sworn a million times never to be left,
standing with that feeling
of hopelessness, just standing nervous in the alley
Is it a change of heart,
that keeps us apart
and you say it's true
and we know it's true
when all we have left is me and you
and it's so strange,
when all I have left to say
is I wonder what's worth fighting forCaptcha
Piosenkę LTJ Nervous In The Alley przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nervous In The Alley, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nervous In The Alley. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LTJ Nervous In The Alley w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.