Child's Hands


I am so cold, I want you to heat me
I am so tired, I want you to carry me
I am so torn, I want you to mend me
I am so quiet, find words for me

Chorus:
But I'm old enough to know
Old enough to understand
All these things I've carried here
Belong in a child's hands

I am so guilty, want you to absolve me
I am so distant, build a road to me
I don't want to know, promise you'll lie to me
Don't want to be alone, promise never to leave me

Chorus:
But I'm old enough to know
Old enough to understand
All these things I've carried here
Belong in a child's handsCaptcha
Piosenkę Lucy Kaplansky Child's Hands przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Child's Hands, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Child's Hands. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lucy Kaplansky Child's Hands w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.