Country Man


You need hands, rough not soft
To come and warm you up up in that cold hayloft
Let me hold you little darling in my big strong arms
Can't get these kind of muscles anywhere but a farm

Hey I'm a country man, a city boy can't do the things I can o
I can grow my own groceries and salt cure a ham
Hey baby I'm a country man

I've got a jeep with camouflage seats
That way nobody sees us parked back up in these trees
Your little i-pod loaded down with Hoobastank
Don't be a tape player hater girl were groovin' to Hank

Hey I'm a country man a city boy can't do the things I can
I can hotwire your tractor and plow up your land
Hey baby I'm a country man

You like the ivy league hum-v tennis sweater type
But girl I'm here to tell you don't believe the lie

Hey I'm a country man I can wrestle hogs and gators with my two bare hands
Girl you better move quick I'm in high demand
Hey baby I'm a country man

Hey I'm a country man hunting me a good ol'
Country girlfriend
Why don't you come and join me in my new deerstand
Hey baby I'm a country man
Hey baby I'm a country manCaptcha
Piosenkę Luke Bryan Country Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Country Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Country Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Luke Bryan Country Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.