Always And Forever


Always and forever
Each moment with you
Is just like a dream to me
That somehow came true, yeah

And I know tomorrow
Will still be the same
Cuz we got a life of love
That won't ever change and

[1] - Everyday love me your own special way
Melt all my heart away with a smile
Take time to tell me you really care
And we'll share tomorrow together
Ooh baby, I'll always love you forever

Ever, ever, ever
There'll always be sunshine
When I look at you
It's something I can't explain
Just the things that you do
If you get lonely
Call me and take
A second to give to me
That magic you make and

[Repeat 1]

[Ad lib until fade]Captcha
Piosenkę Luther Vandross Always And Forever przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Always And Forever, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Always And Forever. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Luther Vandross Always And Forever w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.