Reflections


Through the mirror of my mind
Time after time
I see reflections of you and me

Reflections of the way life used to be
Reflections of the love you took from me

I'm all alone now
No love to shield me
Trapped in a world that's
a distorted reality

Happiness you took from me
and left me alone
with only memories

Through the mirror of my mind
Through these tears that I'm crying
Reflects the hurt I can't control
Cause although you're gone
I keep holding on
to the happy times
ooh when you were mine

AS I peer out through the window
of lost time
Looking over my yesteryear
And all this love I gave all in vain

Chorus

(all the love) All the love I've wasted
(all those tears) All the tears that I've tasted
(ooh ,ooh) All in vain
(all in vain , till nothing remains)

Through the hollow of my tears
I see a dream that's lost
From the hurt
That you have caused

Everywhere I turn
seems like everything I see
Reflects the love that used to be
In you I put all my faith and trust
and right before my eyes my world has turned to dust

After all those nights I sat alone and wept
Just a hand full of promises and all that's left of loving you

Reflections of
the way life used to be
Reflections of
the love you took from me
in you I put all my faith and trust
right before my eyes my world was turned to dust
Reflections of ( fade out)Captcha
Piosenkę Luther Vandross Reflections przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Reflections, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Reflections. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Luther Vandross Reflections w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.