Blue Bayou


I feel so bad I got a worried mi-ind
Im so lonesome all of the time
Since I left my baby behind o-on Blue Bayou

Savin nickels, savin di-imes
Workin till the sun dont shine
Lookin forward to happier times o-on Blue Bayou

Im goin back some day, come what may to Blue Bayou
Where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou
Where those fishin boats with their sails afloat, if I could only see
That familiar sunrise through sleepy eye-eyes, how happy Id be

Gonna see my baby again
Gonna be with some o' my friends
Maybe I'll feel better again o-on Blue Bayou
Savin nickels, savin di-imes
Workin till the sun dont shine
Lookin forward to happier times o-on Blue Bayou

Im goin back some day, come what may to Blue Bayou
Where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou
Where those fishin boats with their sails afloat, if I could only see
That familiar sunrise through sleepy eye-eyes, how happy Id be

With that boy of mine by my side
The silver moo-oon and the evenin' tide
Some sweet day gonna take away-ay this hurtin inside

Ill never be blue, my dreams come true-ue
On Blue - Ba-youCaptcha
Piosenkę Lynn Anderson Blue Bayou przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blue Bayou, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blue Bayou. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lynn Anderson Blue Bayou w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.