Our House Is Not A Home


Our house is hushed with only lonely we had crystal teardrops for our chandelier
Shatters of sadness won't let happiness get in
Our house is not a home for there's never been love in
Our bedroom has courtains of icy lace fine carpets where my restless feet have cased
To be so lovely yet so empty it must be a sin
Our house is not a home for there's never been love in
It's never known a joy or the sound of tiny feet
In cold protection it looks down on the world like you look down on me
Why do we try to fool the world why do we pretend
Our house is not a home for there's never been love in
Our house is not a home for there's never been love inCaptcha
Piosenkę Lynn Anderson Our House Is Not A Home przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Our House Is Not A Home, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Our House Is Not A Home. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lynn Anderson Our House Is Not A Home w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.