Gimme Back My Bullets


Life is so strange when its changin', yes indeed
Well I've seen the hard times and the pressures been on me
But I keep on workin' like the workin' man do
And I've got my act together, gonna walk all over you
Gimme back my bullets
Put 'em back where they belong
Ain't foolin' around, 'cause I done had my fun
Ain't gonna see no more damage done
Gimme back my bullets
Sweet talkin' people done ran me out of town
I drank enough whiskey to float a battleship around
But I'm leavin' this game one step ahead of you
And you will not hear me cry 'cause I do not sing the blues

Gimme back my bullets
Put 'em back where they belong
Ain't foolin' around, 'cause I done had my fun
Ain't gonna see no more damage done
Gimme back, gimme back my bullets
Put 'em back where they belong
Been up and down since I turned seventeen
Well I've been on top, and then it seems I lost my dream
But I got it back, I'm feelin' better everyday
Tell all them pencil pushers, better get out of my way
Gimme back my bullets
Put 'em back where they belong
Ain't foolin' around, 'cause I done had my fun
Ain't gonna see no more damage done
Gimme back, gimme back my bullets
Oh put 'em back where they belong
Gimme back my bulletsCaptcha
Piosenkę Lynyrd Skynyrd Gimme Back My Bullets przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Gimme Back My Bullets, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Gimme Back My Bullets. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lynyrd Skynyrd Gimme Back My Bullets w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.