What in This World


I see you smile
and I wonder what you mean
with that expression
I can't be sure
Cause you have
fooled me before
And every day
I try so hard
to find you
Gettin' your attention
in every way
that I possibly can
But I don't wanna cry no more
I'm beggin' you please
not to play with my feelings
So tell me just what I have to do
to get you
So tell me
What in this world
could make you mine
Oh baby
I wanna know for sure
this time
I don't wanna wait no longer
Please tell me I need to get stronger
Oh baby
What do I have to do
I shall be strong
and I will keep on searchin'
In time our eyes will meet
I wish I knew
if you think of me too
But I don't wanna cry no more
I'm beggin' you please
not to play with my feelings
So tell me just what I have to do
to get you
So tell me
What in this world
could make you mine
Oh baby
I wanna know for sure
this time
I don't wanna wait no longer
Please tell me I need to get stronger
Oh baby
What do I have to do
So tell me
What in this world
could make you mine
Oh baby
I wanna know for sure
this time
I don't wanna wait no longer
Please tell me I need to get stronger
Oh baby
What do I have to doCaptcha
Piosenkę Maarja What in This World przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke What in This World, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki What in This World. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Maarja What in This World w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.