Poison (Graham Fredrick Young)


Graham Fredrick Young
was different from the rest
a child prodigy with a chemistry set
he would sit alone in his room and experiment
read about Hitler and his henchmen

Poison poison
Graham's little friend
Poison poison
Poisoning his friends

He poisoned his mom at the age of 14
she suffered in pain until she died
he poisoned his sister and his dad
they didn't die so his plot was had

Arsenic arsenic
Arsenic poisoning
Arsenic arsenic
Arsenic poisoning

Went to trial, found guilty but insane
spent 9 years with the mentally deranged
went through lots of therapy
the doctor signed the paper that set him free

Poison poison
Poisoning his friends
Poison poison
Poison till the end

He got a job in the photo industry
made some friends and put thallium in their tea
he kept charts on their misery
of the heavy metal poison he put in their tea

Metal metal
Metal poisoning
Heavy metal
Metal poisoningCaptcha
Piosenkę Macabre Poison (Graham Fredrick Young) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Poison (Graham Fredrick Young), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Poison (Graham Fredrick Young). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Macabre Poison (Graham Fredrick Young) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.