Nemesis


A tour de force, a rabid face
behind the weapon kept in place
by tortured hands in cold embrace
A battle unconfused by chance,
come step into our mortal dance
and taste this ironclad romance

For every kill the stronger will
keeps getting stronger and the thrill
of such control is wild but still
A single life, what's that to me?
A fading light no one can see
yet such a pleasure death can be

Used to be a single voice
that vanished in a crowd
Vague just like a distant sun
when hidden by the clouds
Found a way to surface
and to speak my truth aloud
Be powerful, stand fast and proud

A tour de force, a rabid face
behind the weapon kept in place
by tortured hands in cold embrace
A single life, what's that to me?
A fading light no one can see
yet such a pleasure death can beCaptcha
Piosenkę Machinae Supremacy Nemesis przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nemesis, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nemesis. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Machinae Supremacy Nemesis w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.