Imperium


Hear me now
Bearing down upon a path we choose
Chosen from the start living different rules
Existence something to cherish true
Will not succumb to doubts that I hold onto
Release the fear of my pain
In so much pain
Give me the will to fight
Every obstacle that I have inside
Release the fear and

Hear me now
Words I vow
No fucking regrets

Fuck these chains
No god damn slave
I will be different

I'll stand here defiantly
My middle finger raised
Fuck your prejudice

All my life
Always I've felt alone
Conditioned to believe that I'm always wrong
Only truth will help to set me free
My every weakness I must turn into strength
Every rage, every tear
Hate in so much hate
Never that pain will bind me
Ask of myself if I've the will to unwind
Every rage and tear

Hear me now
Words I vow
No fucking regrets

Fuck these chains
No god damn slave
I will be different

I'll stand here defiantly
My middle finger raised
Fuck your prejudice

Carved upon my stone
I will go on
Patience, belief
Love will ascend

Just listen to it
Voice so true inside calling
To pick you up and march you on
Keep from falling
Let go your sorrow
Sun will shine, this I promise
Rising tommorow
Rising

Hear me now
I'm taking back the control
Of my
Life from societies hold
I vow
No more will I be a slave
Rise to
Challenge the whole human race

My spirit you cannot breakCaptcha
Piosenkę Machine Head Imperium przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Imperium, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Imperium. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Machine Head Imperium w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.