Jar Of Hearts


I know I can't take one more step towards you
Cause all that's waiting is regret
Don't you know I'm not your ghost anymore
You lost the love I loved the most
I learned to live half-alive
And now you want me one more time

Who do you think you are
Runnin' round leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You're gonna catch a cold
From the ice inside your soul
So don't come back for me
Who do you think you are

I hear you're asking all around
If I am anywhere to be found
But I have grown too strong
To ever fall back in your arms
I learned to live half-alive
And now you want me one more time

Who do you think you are
Runnin' round leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You're gonna catch a cold
From the ice inside your soul
So don't come back for me
Who do you think you are
So don't come back at all

Dear it took so long just to feel alright
Remember how you put back the lights in my eyes
I wish that I had missed the first time that wa kissed
Cause you broke all your promises
And now you're back
You don't get to get me back

Who do you think you are
Runnin' round leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You're gonna catch a cold
From the ice inside your soul
So don't come back for me
Don't come back at all 2x

Who do you think you are?Captcha
Widget
Piosenkę Maddi Jane Jar Of Hearts przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Jar Of Hearts, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Jar Of Hearts. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Maddi Jane Jar Of Hearts w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.