Embers And Envelopes


We write to apologize
We ask to look past life as it goes by
I know you have sacrificed time,
life, love, time to fly
Please consider all things trite,
forgiveness will be the thing that gets us by
I know to have something like this
broken is hard to fix

Embers, we're burning bridges down
Envelopes stuffed with feelings found
To write this down as means to reconcile

We write to patch things up,
maybe not to agree but to proclaim love
Let's look ahead and then we'll see the one
whose glory never ends
And based on that we'll see,
there'll be room for change, but gradually
I know to have something like this
broken is hard to fix

If all is said and done and over,
if we don't have to, we're not going to
Make the change, it's worth the try
What's broken can be fixed tonightCaptcha
Piosenkę Mae Embers And Envelopes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Embers And Envelopes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Embers And Envelopes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mae Embers And Envelopes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.