When The World Comes Down


Hiding somewhere out of sight,
oh, you alright

Feeling, pulled from left to right,
oh, you alright

You're been alone again tonight,
no one has called

If they had known,
I think they might,
'cause you've got it all, yeah

There are times it's hard to swallow
When the world comes down on you
May it shine on you tomorrow
And your dreams, they all come true

Oho

I hear you crying to yourself,
oh, that's not right

And I know you,
oh, you need somebody's help,
oh, for tonight

But you sit alone,
turn off your light, feeling so small

You should have known how well you might,
you've got it all

There are times it's hard to swallow
When the world comes down on you
May it shine on you tomorrow
And your dreams, they all come true

There are times it's hard to swallow
Oh, when the world comes down on you
May it shine on you tomorrow
Oh, and your dreams, they all come true

Sing it

Oh - oh - oh

May all your dreams come true
Dreams come true for you
I want them toCaptcha
Piosenkę Magnum When The World Comes Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke When The World Comes Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki When The World Comes Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Magnum When The World Comes Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.