Spirits of the Dead


Among the crypts and grey tombstones
The Spirits did appear
Where life escaped but not the souls
Mortally bound in fear

Their voice is like a whisper
Appearance brief and fey
Visions of holy sinners
Not seen by light of day
Spirits Of The Dead

Holy Fire
Burning the brain
Crossed with desire
Reincarnate
They stood before, here
Now laid to rest
Trapped by their own fear
To make The Quest

Spectres climbing through the mist
Where the mourners tread
Apparitions from the past
Eyes now orbs of red
They're Spirits Of The Dead

Born of The Fire
I have come
Unto The Fire
I shall return
Know well thy soul's path
Don't bar it's way
Hell has the last laugh
For those who stayCaptcha
Piosenkę Manilla Road Spirits of the Dead przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Spirits of the Dead, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Spirits of the Dead. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Manilla Road Spirits of the Dead w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.