Sex and Candy


Hangin' round downtown by myself
And I had so much time
To sit and think about myself
And then there she was
Like double cherry pie
Yeah there she was
Like disco superfly
I smell sex and candy here
Who's that lounging in my chair
Who's that casting devious stares
In my direction
Mama this surely is a dream

Hangin' round downtown by myself
And I had too much caffeine
And I was thinkin' 'bout myself
And then there she was
In double platform suede
Yeah there she was
Like disco lemonade
I smell sex and candy here
Who's that lounging in my chair
Who's that casting devious stares
In my direction
Mama this surely is a dream
Mama this surely is a dream
Yeah mama this must be my dreamCaptcha
Piosenkę Marcy Playground Sex and Candy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sex and Candy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sex and Candy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Marcy Playground Sex and Candy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.