I'm A King Bee


Well, I'm a king bee,
buzzin' around your hive
Yeah, I'm a king bee, baby,
buzzin' around your hive
Well I can make honey, baby,
just let me come inside

Well, I'm a king bee,
want you to be my queen
Yeah I'm a king bee, baby,
want you to be my queen
Together we can make honey
like the world has never seen

Well, I'm a king bee, baby, yeah!
I'm gonna buzz all night long
Yeah, I'm a king bee, baby,
I'm gonna buzz, buzz you all night long
Well, I can buzz better, baby,
when your man is not at homeCaptcha
Piosenkę Marley's Ghost I'm A King Bee przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I'm A King Bee, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I'm A King Bee. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Marley's Ghost I'm A King Bee w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.