Sinner Man


Sinner man, so discouraged
while travelling through this land, this land
Oh, Lord, this land

Come, let us have a little talk with Jesus
just to hear what He has to say

(Chorus:)

My God Almighty spoke and He said,
"Go! And I'll go with you
Open your mouth and I will speak for you"
For the Lord, tell me what to say,
they won't believe on me

I would not be a sinner,
tell you the reason why:
'Fraid the Lord might call me
and I wouldn't be ready to die

(Chorus)

Some say give me silver
Some say give me gold
I say, "Give me Jesus!
For He's precious to my soul"

(ChorusCaptcha
Piosenkę Marley's Ghost Sinner Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sinner Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sinner Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Marley's Ghost Sinner Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.