Won't Go Home Without You


I asked her to stay, but she wouldn't listen
She left before I had the chance to say
Oh
The words that would mend
The things that were broken
But now it's far too late, she's gone away

Every night you cry yourself to sleep
Thinking: "Why does this happen to me?
Why does every moment have to be so hard?"
Hard to believe it

It's not over tonight
Just give me one more chance to make it right
I may not make it through the night
I won't go home without you

The taste of her breath, I'll never get over
The noises that she made kept me awake
Oh
The weight of the things that remained unspoken
Built up so much it crushed us everyday

Every night you cry yourself to sleep
Thinking: "Why does this happen to me?
Why does every moment have to be so hard?"
Hard to believe it

It's not over tonight
Just give me one more chance to make it right
I may not make it through the night
I won't go home without you

Whoa, oh, oh, oh

It's not over tonight
Just give me one more chance to make it right
I may not make it through the night
I won't go home without you

Whoa, oh, oh, oh

Of all the things I felt but never really shown
Perhaps the worst is that I ever let you go
I should not ever let you go, oh oh oh

It's not over tonight
Just give me one more chance to make it right
I may not make it through the night
I won't go home without you

Whoa, oh, oh, oh

It's not over tonight
Just give me one more chance to make it right
I may not make it through the night
I won't go home without you
And I won't go home without you
And I won't go home without you
I won't go home without youCaptcha
Piosenkę Maroon 5 Won't Go Home Without You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Won't Go Home Without You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Won't Go Home Without You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Maroon 5 Won't Go Home Without You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.