Teenage Dream


Mom says we're too young for love, Dad agrees it's so
But the joy and bliss that I find in your kiss
Is a thrill they'll never, never know
Oh-oh, They say our love is a teenage dream
That young love can't be true
But come what may we will hope and pray
That our teenage dream comes true

(But come what may we will hope and pray)
(That our teenage dream comes true)

Too young to date or stay out late
Or know the meaning of
Why should we conceal the way we feel
There's no certain age for love
Mom should know that this is love
And Dad should know it too
Don't give in, with faith we win
We'll make our dream come trueCaptcha
Piosenkę Marty Robbins Teenage Dream przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Teenage Dream, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Teenage Dream. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Marty Robbins Teenage Dream w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.