Can't Give Up Now


There will be mountains that I will have to clim
And there will be battles that I will have to fight
But victory or defeat, it's up to me to decide
But how can I expect to win If I never try

I just can't give up now
I've come too far from where I started
Nobody told me the road would be easy
And I don't believe he brought me this far to leave me

Never said there wouldn't be trials
Never said I would't fall
Never said that everything would go the way I want it to go
But when my back is against the wall
And I feel all hope is gone,
I'll just lift my head up to the sky
And say help me to be strong

I just can't give up now
I've come too far from where I started from
Nobody told me the road would be easy
And I don't believe he brought me this far to leave me

Hook:
I know you didn't bring me, out here to leave me lonely
Even when I can't see clearly
I know that you are with me (so I can't)

I just can't give up now
I've come too far from where I started from
Nobody told me the road would be easy
And I don't believe he brought me this far to leave meCaptcha
Piosenkę Mary Mary Can't Give Up Now przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Can't Give Up Now, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Can't Give Up Now. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mary Mary Can't Give Up Now w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.