Seattle


Verse 1 (Erika)
I lay me down tonight
Searching for words to say
So many doubts that fight me
Calling out your name
But Lord it's me again
Ready for something new
Please rest upon ma heart
Like the morning dew

(Chorus)

Holy Spirit rain like Seattle
Overtake my life like a flood
Like California shake
What's not like you
I just want a heart like yours

Verse 2 (Tina)
Just like a painter has
Some colors and a brush
Upon the canvas soon
A masterpiece becomes
Please take all that I am
And all that I can be
Transform, renew, restore
Create a better me

(Chorus)

Holy Spirit rain like Seattle
Overtake my life like a flood
Like California shake
What's not like you
I just want a heart like yours(2x)

(Hook)

Erika:
Open up my heart
Tina:
Fill me with your love
Erika:
Every single part
Tina:
Make me what you're made of
Erika:
Take me from the start
Tina:
Hold my hand in yours
Erika:
Let the rain pour

(Chorus)
Holy Spirit rain like Seattle
Overtake my life like a flood
Like California shake
What's not like you
I just want a heart like yoursCaptcha
Piosenkę Mary Mary Seattle przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Seattle, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Seattle. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mary Mary Seattle w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.